POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 Renamed Farma îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.

    Renamed Farma îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura site-ului în orice moment şi fără nevoie de preaviz.

    Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site www.dunloptenis.ro, cu excepţia deţinătorului său legal - Renamed Farma, fără acordul prealabil al Renamed Farma, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Renamed Farma să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

    Garantam securitatea si confidentialitatea datelor transmise prin sistemul informatic.

    Furnizarea datelor personale nu implica nici o obligatie din partea utilizatorilor iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita oricand stergerea datelor personale din baza de date.

    Renamed Farma va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat si NU va vinde, NU va închiria şi NU va face barter cu liste de mailing ale clienţilor săi.

Renamed Farma solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienţii săi in scopul finalizarii comenzilor cat mai corect si rapid. 

Ne rezervam dreptul de a anula comenzile incomplete sau facute fara informatii de baza ca telefon de contact.

    Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate vor fi comunicate pe site-ul www.dunloptenis.ro cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor. 

Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidenţialitate.